EE Core Implementation Guide
0.0.1 - CI Build Estonia flag

EE Core Implementation Guide - Local Development build (v0.0.1). See the Directory of published versions

Home

Official URL: https://fhir.ee/ee-core/ImplementationGuide/hl7.fhir.uv.ee-core Version: 0.0.1
Draft as of 2022-02-22 Computable Name: EECore

Copyright/Legal: Used by permission of HL7 International, all rights reserved Creative Commons License

Sissejuhatus

EE Core rakendusjuhis (ImplementationGuide) põhineb [FHIR Version R4]-l ja sätestab minimaalsed kitsendused FHIR resurssidele, et luua EE Core profiilid.

Kuidas lugeda seda juhist

See juhis on jaotatud mitme erineva lehe vahel, mis on kirjeldatud üleval navigatsioonireal.

  • Home: Avaleht annab ülevaate rakendusjuhisest
  • Profiles: Profiilide ja laienduste lehelt leiab kõik selle rakendusjuhises olevad profiilid ja laiendused.